Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggensschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke zaken die te maken hebben met het beleid van de school kunnen bespreken. Zij bespreken bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. Ook geven zij advies over het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregelening, het toelatingsbeleid etc. 

In de MR van onze school hebben twee ouders en twee teamleden zitting. De directeur van de school is overlegpartner van de MR en de MR kan adviseurs inschakelen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd.

Het MR reglement van onze school vindt u hier.

MR leden in 2023/2024 zijn:

Daniela Dijkema, voorzitter, oudergeleding, aftredend juli 2024 
Menko Boersma, secretaris, oudergeleding, aftredend juli 2024

Sjoukje Metting personeelsgeleding, aftredend juli 2024
Demi Haan, personeelsgeleding, aftredend juli 2025

De MR moedigt iedereen aan om bij vragen, bij kritiek of anderszins contact op te nemen. Dat kan schriftelijk via mr.wicherzitsema@ommeriek.nl of door iemand van de MR en aan te schieten.