Identiteitscommissie

De identiteitscommissie is opgericht om een gezamenlijke visie te vormen over de identiteit van de nieuwe samenwerkingsschool “Wijland”. In een gezamenlijk ontwikkeld visiedocument staat deze visie beschreven. Voor de komende jaren houdt de identiteitscommissie toezicht op:

·       Naleving van het visiedocument

·       De visie op godsdienstige en levensbeschouwelijke identiteit

De groep bestaat uit zes leden, twee ouders en twee docenten per school. Minimaal twee keer per jaar vergaderd de commissie. De identiteitscommissie wordt ondersteund door de directeuren van beide scholen.

Bovenste rij v.l.n.r. : Annie van Leeuwen, Maaike de Man, Boelie de Sturler

Onderste rij v.l.n.r. : Lisette Wiersema, Marieke Groenveld, Tamar Smit

Voor tips, vragen of uitleg kun je terecht bij één van de leden of via het e-mail adres: identiteitscommissie.wijland@ommeriek.nl