Ons onderwijs

Cbs Wicher Zitsema biedt opbrengstgericht onderwijs, wij werken systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van onze kinderen. Dit doen wij door het analyseren van de scores en, samen met de kinderen, nieuwe doelen te stellen.

We gebruiken hiervoor verschillende methodes waarbij we een mix hebben van digitale- en papieren verwerking. Voor rekenen maken we bijvoorbeeld gebruik van de methode 'Getal en Ruimte Junior' en voor taal en spelling gebruiken we de papieren verwerking van Staal.

Ook creatief en beweging vinden wij erg belangrijk. Alle groepen hebben bij ons twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht, daarnaast zijn we tijdens en tussen de lessen voldoende momenten om even buiten te bewegen of te ontspannen.