Hier staan wij voor

'Onze missie is: ‘Ruimte om te groeien’. Vanuit een veilige, gestructureerde omgeving met een goede sfeer geven wij kinderen de ruimte om zich optimaal en blijvend te ontwikkelen en met plezier naar school te gaan. Wij bieden kinderen een breed leerpakket aan waarbij we kinderen willen uitdagen en ze willen voorbereiden op de toekomst.'.

Daarin staan onze kernwaarden centraal: samen, kind voorop, positief en christelijk.

  • Samen Onder samen verstaan we de samenwerking binnen de school met kinderen, ouders, team en kindcentrum. Nooit vanuit het eigen belang.
  • Kind voorop Het kind staat bij ons altijd voorop. Onze school en het kindcentrum is er om de kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.
  • Positief Wij staan voor een positieve benadering en het vormen van een fijne groep.
  • Christelijk Een christelijke levenshouding vormt de grondslag voor ons doen en laten op school. Een levenshouding waarin onderling respect, waardering, samenwerking, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar en voor onze omgeving de basis vormen.

 

Wat betekent dit voor Wicher Zitsema?

  • Aan het begin van ieder schooljaar werken wij aan groepsvorming middels de ‘gouden weken'.
  • We zorgen ervoor dat ieder kind Wicher Zitsema ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek.
  • We vieren uitbundig feest met elkaar.
  • We besteden structureel aandacht aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden waarbij kinderen leren dingen samen te doen. Denk aan samen keuzes maken, samenwerken, samen spelen en samen conflicten oplossen.
  • We zorgen voor orde, regelmaat en veiligheid. Duidelijkheid en consequent zijn vinden we belangrijk.
  • We zijn een 'KiVa-school'. KiVa is een Fins programma dat gericht is op positieve groepsvorming en sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel.