ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat in 2018/2019 uit de volgende leden:

Ineke wiersema (vz)
Willeke wieringa ( not)
Corine visscher (pm)
Wieneke Vegter
Daniela Dijkema
Emma Balkema

Namens het team: Jolanda Huiberts

Informatie vrijwillige ouderbijdrage