Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke zaken die te maken hebben met het beleid van de school kunnen bespreken. 

Wij bespreken bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. 

Ook geven wij advies over bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc... 

In de medezeggenschapsraad van onze school hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. De directeur van de school is overlegpartner van de MR.  Daarnaast kan de MR nog adviseurs inschakelen.

De M.R. vergaderingen worden tijdig, aangekondigd via 'de nieuwsbrief'. 

M.R. vergaderingen zijn openbaar.

Klik hier voor het MR reglement van onze school


MR leden in 2018/2019:
Oudergeleding: (aftredend juli 2019 en juli 2021)
Janneke Wijlhuizen (voorzitter)
Jeanet van der Ploeg (secretaris)

Personeelsgeleding:
Anneke Timmers (aftredend juli 2020)
Esther Stad (aftredend juli 2022)

Mailadres: mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl