M.R.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke zaken die te maken hebben met het beleid van de school kunnen bespreken. 

Wij bespreken bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. 

Ook geven wij advies over bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc... 

In de medezeggenschapsraad van onze school hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. De directeur van de school is overlegpartner van de MR.  Daarnaast kan de MR nog adviseurs inschakelen.

De M.R. vergaderingen worden tijdig, aangekondigd via 'de nieuwsbrief en op het prikbord'. Enkele dagen voor de vergaderingen hangt de agenda ter inzage aan het prikbord van de school.

M.R. vergaderingen zijn openbaar.

MR leden in 2017/2018:
Oudergeleding:
Janneke Wijlhuizen (voorzitter)
Jeanet van der Ploeg (secretaris)

Personeelsgeleding:
Dinie Bouwsema (aftredend juli 2018)
Anneke Timmers (aftredend juli 2020)

Mailadres: mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl