Aanmelden van nieuwe leerlingen

Een inschrijfformulier vindt u hier

Als uw kind in de loop van dit schooljaar vier jaar wordt, kunt u hem/haar al opgeven. Dan kunnen we vast rekening houden met de komst van uw kind.

Hiervoor kunt u terecht bij de directeur. Graag vooraf even bellen: 0595-726 017.

In het voor- en najaar zijn er inloopdagen. Deze worden middels pos­ters, een ad­ver­ten­tie en de nieuwsbrief bekend ge­maakt. U kunt dan kennismaken met de school. U kunt iets proeven van de sfeer, door in de groepen te kijken, maar u kunt ook een gesprek hebben met de directeur en eventueel uw kind aanmelden.

Op het moment dat een kind drie jaar en tien maanden oud is mag hij/zij alvast een aantal dagdelen de school bezoeken om te wennen. Dit gebeurt in overleg met de betrokken leerkracht. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het worden toegelaten.

Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht. Aan het eind van het schooljaar waarin het kind veertien wordt, moet hij/zij de school verlaten.

Bij toelating van kinderen, die van andere basisscholen komen, stuurt de school een inschrijfverklaring naar de school van herkomst en deze stuurt een uitschrijfverklaring naar de school, waar het kind is ingeschreven. Bij verandering van basisschool is de school verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling te verstrekken aan de ontvangende school. Ouders hebben recht op inzage in dat rapport.

Toelating vindt plaats als ouders instemmen met de grondslag van de vereniging en de uitgangspunten van de school of deze respecteren.

Voor een oriënterend gesprek vragen wij u om een afspraak te maken met de directeur van de school.

N.B. Bij de inschrijving dient ook een kopie van de zorgpas van het kind te worden ingeleverd.

Klik hier voor het inschrijfformulier